Poperinge Onze speelpleinen

Over ons.

Het stadsbestuur van Poperinge zorgt voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties onder de noemer POPSJOT.
Dit gaat van halve dagactiviteiten, dagactiviteiten tot meerdaagse kampen en lessenreeksen. De vrijetijdsdiensten staan in voor de organisatie van dit vakantieaanbod.

De activiteiten worden steeds begeleid door voldoende gekwalificeerde begeleiders en/of lesgevers.

Deelnemers

Popsjot biedt vrijetijdsactiviteiten voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 16 jaar.

Kinderen worden ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Aan elke activiteit wordt een leeftijdscategorie gekoppeld, hierbij kan een halfjaar van de leeftijdsgrenzen afgeweken worden. Voorbeeld: kinderen vanaf 6,5 jaar kunnen deelnemen aan activiteiten voor de leeftijdscategorie 7-9 jaar.
De mogelijkheid tot deelname gebeurt op basis van de geboortedatum van de deelnemer.

Kinderen met een beperking kunnen, indien dit gewenst wordt en in samenspraak met de ouders, aansluiten bij een andere leeftijdscategorie.

Wanneer

Tenzij anders vermeld op de website volgen alle Popsjot-activiteiten volgend uurrooster:

Halve dagactiviteiten in voormiddag: 9u00-12u00

Halve dagactiviteiten in de namiddag: 13u30-16u30

Dagactiviteiten en kampen: 9u00-16u00

Tijdens meerdaagse activiteiten wordt er voor -en naopvang voorzien. De exacte tijdstippen zijn terug te vinden op de website.

 Inschrijving

Voor alle Popsjot-activiteiten moet je vooraf inschrijven.

Inschrijvingen gebeuren via de website www.popsjot.be
Een inschrijving is pas afgewerkt als je een bevestigingsmail met een betalingsuitnodiging  ontvangt.

Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling en dit uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de activiteit of het vakantiekamp.

Betalen kan enkel via overschrijving op het rekeningnummer BE18 0682 4025 3465 en in de bevestigingsmail.

De kostprijs van een popsjot-activiteit verschilt naargelang de activiteit of uitstap. Deze prijs wordt  telkens duidelijk vermeld bij de activiteit op de website.

 Annulatie van activiteiten

Annuleren kan enkel via mail op het adres popsjot@poperinge.be

Bij annulatie van de activiteit:

 1. langer dan 2 dagen voor datum, zal de volledige deelnameprijs terugbetaald worden.
 2. binnen de 2 dagen voor datum, zal niets worden terugbetaald en wordt de activiteit alsnog gefactureerd.

 

Op vertoon van een doktersattest, zal het volledige bedrag altijd terugbetaald worden. Het geld van de geannuleerde activiteit(en) zal teruggestort worden op het rekeningnummer van de ouders of van de perso(on)en met het ouderlijk gezag. Tot ten laatste 1 week na de activiteit kan je een doktersattest bezorgen.

Bij te weinig deelnemers kan de organisatie de activiteit annuleren. Het volledige bedrag wordt dan terug betaald. Wanneer een activiteit om een bepaalde reden niet kan doorgaan (bijv. weersomstandigheden), plant de organisatie een alternatief.

 Aankomst

Kinderen mogen vanaf 15 minuten voor de aanvang van een activiteit aanwezig zijn op de locatie tenzij anders vermeld (voor-opvang).

Bij aankomst meldt de deelnemer zich altijd aan bij de begeleiders, zodat de aanwezigheid op de deelnemerslijst aangeduid wordt.

 Vertrek

De kinderen worden afgehaald ten laatste om 12u15/16u45 (halve dagactiviteiten) of om 16u15 (dagactiviteiten of kampen) tenzij anders vermeld (na-opvang).

Bij het afhalen van de deelnemers wordt er telkens een signaal gegeven aan de begeleiders, zodat zij weten wie er opgehaald wordt.

Ook kinderen die na afloop van de activiteit alleen naar huis vertrekken geven een seintje aan de begeleider bij vertrek.

Verzekering

De kinderen zijn tijdens de activiteiten verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Bij lichamelijke ongevallen worden de ouders steeds verwittigd en worden de nodige documenten opgemaakt. Deze documenten zijn steeds te verkrijgen bij het secretariaat van Popsjot.

Stoffelijke schade (zoals aan brillen, kledij, …) is uitgesloten van de verzekering. 

De verzekeringspolis kan geraadpleegd worden in het stadhuis.

 Afspraken

 1. Niemand mag een Popsjot-activiteit zonder toestemming verlaten.
 2. Wanneer een deelnemer opzettelijk schade toebrengt aan materiaal, gebouwen of aan andere deelnemers, zullen de werkelijk kosten (tot herstel of vervanging) aangerekend worden aan de ouders. Bij een schadegeval worden de ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht.
 3. Wanneer een kind de regels van Popsjot niet respecteert, mag de monitor het kind een sanctie geven. Indien de deelnemer zich na herhaaldelijk straffen nog niet aan de regels houdt, worden de ouders gecontacteerd door iemand van de begeleiding.
 4. Kostbare materialen zoals GSM’s, radio’s, gameboy, ... worden bij voorkeur niet meegebracht naar activiteiten. Bij oneigenlijk gebruik zullen de voorwerpen in beslag worden genomen. Enkel de ouders kunnen dit materiaal terug afhalen.
 5. Gevaarlijke voorwerpen zoals zakmessen,… worden niet toegelaten.
 6. Op geregelde basis plant Popsjot activiteiten op andere locaties. Tijdens deze activiteiten voorziet de begeleiding de nodige maatregelen voor een goed en veilig verloop van de voor- of namiddag (EHBO-zakje, verzekeringspapieren, ...).
 7. Het is niet toegelaten om als ouder aan te sluiten bij een uitstap of activiteit.
 8. Jaarlijks zal er vanuit Popsjot een fiscaal attest afgeleverd worden. Dit zal tijdig ter beschikking gesteld worden op de account van de ouders op de website . Ouders worden per mail op de hoogte gebracht wanneer het attest beschikbaar is.
 9. Deelnemers van de Popsjot-activiteiten kunnen gefotografeerd worden door de stad. Deze foto’s kunnen later gebruikt worden in stedelijke media (infoblad, activiteitenkalender, website, facebookpagina’s van de stad, ...). Ouders, voogden of deelnemers geven door deelname toestemming tot publicatie van deze foto’s in stedelijke media. Kinderen die niet gefotografeerd mogen worden moeten dit bij inschrijving melden.

 Contact

Met vragen of problemen kunnen ouders steeds terecht bij de medewerkers van Popsjot via popsjot@poperinge.be of 057 33 26 29.

 

 Akkoord

Wanneer een kind deelneemt aan een Popsjot - activiteit, verklaren ouders en kind kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement en daarmee akkoord te gaan.

Webdesign & Development by DigitalMind | Powered by eXopera